İlk Yardım Dersi Deneme Soruları - 2

1. "Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
2. Aşırı kanama sonucu oluşan şok, en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır?
3. Aşağıdakilerden hangisi "daha çok" şoka neden olur?
4. Aşağıdakilerden hangisi "şok"un karşılığıdır?
5. Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir?
6. Aşağıdakilerden hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir?
7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
8. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu "şok"a girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlerindendir?
9. Aşağıdakilerden hangisi "şok" a karşı alınacak önlemlerdendir?
10. Aşağıdakilerden hangisi "şok pozisyonu"dur?
11. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarıya kaldırmamızın yararı aşağıdakilerden hangisidir?
12. Bayılma nedir?
13. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
14. Bayılmada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi "uygulanmaz"?
15. Bayılanlara aşağıdakilerden hangisini uygulamak "daha doğrudur"?
16. Bayılan kişi kendine geldikten sonra yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
17. Bayılma ile "şok"un ilk yardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
18. Şokta zamanla oluştuğu halde, bayılmada aniden meydana gelen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
19. Bayılma sırasında aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti durur?
20. Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Not:Sınav Değerlendirmesi "Sonuçları Göster" butonuna tıkladıktan sonra aşağıda çıkacaktır.

İlkyardım Soruları Yayın 2015, İnan Sürücü Kursu.
Tüm yayın hakları saklıdır