Trafik Dersi Deneme Soruları - 1

1. Dönel kavşakta geriye dönmek için orta ada etrafında dolaşırken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir karayolu veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında neye dikkat etmelidir?
2. Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
3. Kavşaklara yaklaşırken kapama üzerinde çizilmiş olan oklar neyi bildirir?
4. Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
5. Işıklı işaret cihazlarıyla kontrollü bir kavşakta dönüş yapılacağı sırada yayalara yeşil ışık yandığı halde (aksine bir işaret bulunmaması durumunda) karşıya geçen yaya yoksa veya yayalar uzakta iseler ne yapılır?
6. Dönüş yapan sürücüler geçiş hakkını kime vermek zorundadırlar?
7. Araç sürücülerinin, dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerinde uymak zorunda oldukları kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
8. Dönecek, gittiği veya durduğu şeridi değiştirecek sürücüler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
9. Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde, sürücülerin uymak zorunda oldukları kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
10. Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır
11. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken, araç çalıştırılmadan önce ne yapılmalıdır?
12. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken, uyulması gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
13. Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır?
14. Durakladığınız veya pak ettiğiniz yerden çıkarken kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakla giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için ne yapmak zorundasınız?
15. Park etmiş arçlar arasından çıkmak, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşmak, şerit değiştirmek, sağa, sola veya geriye dönmek, geri gitmek ve benzeri hareketlerde bulunmak isteyen sürücüler neye dikkat etmek zorundadırlar?
16. Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?
17. Sağa ve sola dönüş manevralarında, aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
18. Işıklı trafik işaretleri izin verse bile, trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır?
19. Aşağıdakilerden hangisinde sürücü geriye gidebilir?
20. Geriye dönüşü tamamlanan araç sürücüsünün ağağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Not:Sınav Değerlendirmesi "Sonuçları Göster" butonuna tıkladıktan sonra aşağıda çıkacaktır.

Trafik Soruları Yayın 2015, İnan Sürücü Kursu.
Tüm yayın hakları saklıdır