Trafik Dersi Deneme Soruları - 2

1. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?...
2. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi köprüler ve alanlara ne denir?
3. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirlerine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne denir?
4. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne denir?
5. Karayolunun taşıt yolu kenarlarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış kısmına ne denir?
6. İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
7. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan araç hangisidir?
8. Yanda Bulunan kuruluşlardan kaç tanesi trafikle doğrudan ilgilidir? ....1)İl Trafik Komisyonu ....2)İlçe Trafik Komisyonu ....3)Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ....4)Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu
9. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu hangi sürelerde toplanır?
10. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
11. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
12. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun sekreterya görevi kime aittir?
13. Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu kimin başkanlığında toplanır?.
14. Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirer?
15. Araçların ağırlık kontrollerini hangi kuruluş yapar?
16. Köy yollarında trafik işaretlemesi ile yol güvenliği hakkındaki kararlar hangi kuruluş tarafından alınır?
17. İlçe Trafik Komisyonu kararları kimin onayıyla yürürlüğe girer?
18. Trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri İçişleri Bakanlığının görüşü sonrasında hangi kuruluşça belirlenir?
19. Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
20. Sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne denir?
Not:Sınav Değerlendirmesi "Sonuçları Göster" butonuna tıkladıktan sonra aşağıda çıkacaktır.

Trafik Soruları Yayın 2015, İnan Sürücü Kursu.
Tüm yayın hakları saklıdır