Trafik Dersi Deneme Soruları - 5

1. Canlılarla etkileşim içinde doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?
2. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
3. Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir?
4. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir?
5. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araçların sürücülerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilmez?
6. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
7. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin insanlara verdiği zararlardan biri değildir?
8. Katalitik konvektörler egzozdan çıkan zehirli gazlar üzerinde ne gibi etkiler yapar
9. Araç kornalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
10. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?
11. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
12. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan değildir?
13. Aşağıdakilerden hangisi kurşun kirliliğinin en önemli kaynağıdır?
14. Sustururcu ve ses giderici parçaların araçlara takılması ve kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
15. Taşıt egzozlarından çıkan karbonmonoksit miktarı en fazla yüzde kaç olmalıdır?
16. Konaklama ve piknik yapılan yerden ayrılırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?
17. Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?
18. Çevreyle turizm arasında ne gibi bir ilişki vardır?
19. Aşağıdakilerden hangisi en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir?
20. Taşıtlarda harita ve kroki bulundurulması aşağıdakilerden hangisinde fayda sağlamaz?
21. Sürücülerin şehirdeki önemli merkezleri bilmesinin aşağıdakilerden hangisine etkisi yoktur?
22. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
Not:Sınav Değerlendirmesi "Sonuçları Göster" butonuna tıkladıktan sonra aşağıda çıkacaktır.

Trafik Soruları Yayın 2015, İnan Sürücü Kursu.
Tüm yayın hakları saklıdır